АБВ на Спасението

Благата вест за спасение е описна чрез апостол Павел в Първото послание към Коринтяните, глава 15, стихове 1-4:
„Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако напразно сте повярвали.

Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията;“

 

A. Аз осъзнавам, че съм грешен и имам нужда от Спасител. 
 – Римляни 3:10 -“ Няма праведен нито един“
 – Римляни 3:23 -“ Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“ 
– Римляни 6:23 -“ Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. “ 
 
Б. Бъди смел да повярваш, че Исус Христос дойде на тази земя в плът, живя, пожертва се, умря и на третия ден Бог Го възкреси от мъртвите, след което се възнесе от дясно на Отец. 
– Римляни 10:9-10 -“ Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.
 
В.“ Всеки, който призове Господното име, ще се спаси.“ Римляни 10:13