ЗА НАС

Четвъртата стража е блог в който следим локалните и световни събития, свързани с изпълнението на библейските пророчества относно последните дни на Земята и скорошното завръщане на нашият Господ и Спасител, Исус Христос.

 

В притчата за верните слуги от Евангелието на Лука, глава 12 се казва: „Блажени онези слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, че той ще се препаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. И ако дойде на втора стража или на трета стража и ги намери така, блажени са онези слуги.“

Лука 12:37-38

 

Писанията казват, че Домакинът очаква да сме готови във втората и третата стража на нощта, но ние искаме и вярваме, че трябва да сме готови и в четвъртата стража, когато е най-трудно да останем будни и да бдим.

Бурята в Галилейското езеро, която успя да уплаши и опитни рибари като учениците на Исус, се разрази точно в четвъртата стража, но пък това беше момента, когато се случи и чудото с ходенето по водата.

Матей 14:25

 

Най-тъмните и буреносни часове на живота ни, в които сме най-слаби и безсилни са тези в които Божията сила се показва съвършена в нашата човешка немощ.

2 Коринтяни 12:9

 

Любовта към Създателя и благодарното сърце поради милостта Му, пораждат в човека желание да направи даже повече от това, което се изисква от него. В проповедта на планината, Господ Исус Христос казва, „Който тe принуди да вървиш с него еднa миля, иди с него две.“

Матей 5:41

 

Затова, нека да бъдем и „изпълнители на словото, а не само слушатели.“

Яков 1:22

 


„…като очакваме сбъдването на блажената надежда, славното явяване на нашия велик Бог и спасител Исус Христос,“ 

Тит 2:13

 

„Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в един миг, докато трепне око, при последната тръба; защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръстнат нетленни, и ние ще се изменим.“

1 Коринтяни 15:51-52

 

„Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. И така насърчавайте се един друг с тези думи. „

1 Солунци 4:16-18