ОСТАВЕНИТЕ

Ако вече ни няма и ти попаднеш на това писмо…

Не се отчайвай! Все още има надежда и бъдеще за теб, дори и вечен живот с Исус Христос!Искаме да знаеш, че ние те обичаме, но по-важното е, че Господ те обича много повече. Със сигурност в главата ти се въртят много въпроси и се чувстваш объркан относно много неща, но точно затова оставяме това писмо, за да ти помогне да намериш отговори на многото въпроси.


1. Защо ние (и още много други) изчезнаха?
Ние сме вярващи в Господ Исус Христос и ние бяхме взети на небето, за да бъдем с нашият Господ и Спасител! Ще се върнем с Исус в края на периода на Голямата скръб (най-вероятно това ще бъде около 7 години след времето на нашето изчезване).
1 Солунци 4:14-17

 

„Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите.Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа.“

 

2. Какво трябва да направиш?
Преди да направиш каквото и да е друго, приеми Исус Христос като твой Господ и Спасител и предай живота си на Него СЕГА! Светът в който сега живееш, много скоро ще бъде изпълнен с насилие, хаос и нечестие… и това ще бъде най-тежкото време в човешката история. Единствената сигурност, която може да имаш е в Исус Хростос.
Притчи 18:10

 

„Името Господне е яка кула; праведният прибягва в нея и е поставен на високо.“
Псалми 62:5-8

 

„Но ти, о, душо моя, тихо уповавай само на Бога, защото от Него очаквам помощ. Само Той е канара моя и избавление мое, и прибежище мое; няма да се поклатя. У Бога е избавлението ми и славата ми; моята силна канара и прибежището ми е в Бога. Уповавай на Него, народе, по всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е прибежище за нас.“
Римляни 10:9-13

 

„Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Защото Писанието казва: „Никой, който вярвав Него, няма да се посрами.“ Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“.
Не е трудно да се докоснеш до Бог, трябва само да се помолиш… просто поговори с Него, а Той със сигурност ще те чуе! Нищо не е изгубено!
Оставяме в сайта цялата нужна информация, която смятаме, че ще помогне в този период, като най-важното от всичко е самата Библия, линковете към нея, както и допълнителни връзки за изучаване и музика. Ако четете това, малко след Грабването, свалете всичко възможно на сигурни устройства, защото има голям вероятност не след дълго време данните да не са налични в мрежата.
Най-вероятно ще чуете много фалшиви обяснения, относно това защо и как много хора са изчезнали изведнъж от земята. Ако някой ви каже, че извънземните са отговорни за това – не им вярвайте. Извънземните са нищо повече от паднали ангели, или просто наречени демони. Възможно е да се появят и видите много злокобни и плашещи същества като извънземни, демони, гиганти, както и такива, които ще се представят за ‚богове‘. Отново… не им вярвайте, че са от добрите. Това са демони от ада, които могат да бъдат преборени, само и единствено със силата и авторитета на Исус Христос. Не след дълго време ще се появи личност, която ще се превърне в световен лидер на новото световно правителство и той ще претендира, че е Бог, но няма да е… това е антихриста. При каквото и да е положение, никога не приемайте неговият знак. Той ще бъде съпътстван от втора личност, описана в Библията като ‚лъжепророка‘, който ще направи много лъжливи чудеса и знамения, за да заблуди хората и да ги накара да се покланят на фалшивият бог. Не позволявайте да бъдете заблудени, всичко това ще бъде лъжа и измама.
Откровение на Йоан 14:9-11

 

И друг, трети ангел, вървеше след тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му; и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред Агнеца. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат отдих нито денем, нито нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Но искаме да ви насърчим, да не бъдете отчаяни и обезсърчени.Ако в момента четете това, означава, че все още сте живи, имате втори шанс и самият Бог ви дава надежда за спасение, но това, което трябва да направите е да повярвате в Исус Христос и да предадете живота си на Него. Писанията са ясни относно това, че ако човек устои до край, включвайки се в това и смърт, така че да не се отрече от името на Господа, но да остане силен във вярата си, тогава той ще получи като награда вечен живот във възкресението на мъртвите при завръщането на Исус Христос.
Откровение на Йоан 2:10

 

„Не бой се от това, от което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще хвърли някои от вас в тъмница, за да бъдете изпитани, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота.“
Откровение на Йоан 12:10-11

 

И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото бе свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство; защото не обичаха живота си дотолкова, че да бягат от смърт.
Откровение на Йоан 14:12

 

Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Откровение на Йоан 13:9-10

 

Ако има човек ухо, нека слуша. Ако някой откарва в плен, и той в плен ще отиде; ако някой убива с меч, и той трябва да бъде убит с  меч. Тук са нужни търпението и вярата на светиите.
Откровение на Йоан 7:13-17

 

Тогава един от старейшините проговори, като ми каза: Тези,
облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли?
Аз му отговорих: Господине, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които излизат от голямата скръб; и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги порази слънцето, нито някой пек; защото Агнецът, Който е посред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори с течащи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им.
Най-важното, което трябва да направи човек в момента е да предаде живота си на Бог и да Го търси за водителство, а Той ще направи всички друго, което е необходимо. Нека Бог да ви опази, да се погрижи за вас и да ви даде мир!
Надяваме се да се срещнем в този велик и благословен ден, когато нашият Господ ще се завърне, за да основе Царството си на земята. Бъдете силни и смели и не предавайте вярата си за нищо на света!
Откровение на Йоан 20:4-6

 

И видях престоли; и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят; видях и душите на онези, които бяха обезглавени поради свидетелството си на Исус и поради Божието слово, и на онези, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.

Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение; над такива втората смърт няма да има сила; а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.
1 Солунци 5:16-24


Внимавайте никой да не връща на никого зло за зло, а винаги търсете доброто един на друг и на всички. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това  Божията воля за вас в Христос Исус. Духа не угасвайте. Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте, дръжте доброто. Въздържайте се от всякакво зло. А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви
без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос. Верен е Онзи, Който ви призовава и ще извърши това.


Ваши в Христа,
Стражите на Стената
/Езекил 3:17-19/